Jamieson's Double Knitting

Jamieson's

1 item left

Color
183 Sand Dk
290 Oyster Dk
301 Salmon Dk
186 Sunset Dk
261 Paprika Dk
271 Flame Dk
185 Sunglow Dk
440 Peach Dk
435 Apricot Dk
308 Tangerine Dk
470 Pumpkin Dk
478 Amber Dk
462 Ginger Dk
524 Poppy Dk
500 Scarlet Dk
525 Crimson Dk
587 Madder Dk
578 Rust Dk
870 Cocoa Dk
1200 Nutmeg Dk
861 Sandalwood Dk
576 Cinnamon Dk
540 Coral Dk
526 Spice Dk
577 Chestnut Dk
879 Copper Dk
187 Sunrise Dk
242 Ruby Dk
198 Peat Dk
248 Havana Dk
195 Moorland Dk
237 Thstledown Dk
272 Fog Dk
238 Osprey Dk
868 Leather Dk
970 Espresso Dk
235 Grouse Dk
252 Birch Dk
890 Mocha Dk
880 Coffee Dk
337 Oatmeal Dk
342 Cashew Dk
141 Camel Dk
246 Wren Dk
190 Tundra Dk
1190 Burnt Umber Dk
423 Burnt Ochre Dk
230 Yellow Ochre Dk
1160 Scotoch Broom Dk
289 Gold Dk
375 Flax Dk
179 Buttermilk Dk
182 Buttercup Dk
425 Mustard Dk
410 Cornfield Dk
400 Mimosa Dk
390 Daffodil Dk
350 Lemon Dk
365 Chartreuse Dk
1140 Granny Smith Dk
791 Pistachio Dk
789 Marjoram Dk
140 Rye Dk
1130 Lichen Dk
226 Thyme Dk
319 Artichoke Dk
253 Seaweed Dk
227 EarthDk
825 Olive Dk
241 Tan Green Dk
998 Autumn Dk
429 Old Gold Dk
231 Bracken Dk
233 Spagnum Dk
147 Moss Dk
815 Ivy Dk
329 Laurel Dk
0286 Moorgrass Dk
0144 Turf Dk
0336 Conifer Dk
800 Tartan Dk
820 Bottle Dk
292 Pine Forest Dk
234 Pine Dk
249 Fern Dk
788 Leaf Dk
812 Prairie Dk
259 Leprechaun Dk
780 Lime Dk
785 Apple Dk
790 Celtic Dk
792 Emerald Dk
787 Jade Dk
805 Spruce Dk
772 Verdigris Dk
770 Mint Dk
720 Dewdrop Dk
274 Green Mist Dk
769 Willow Dk
794 Eucalyptus Dk

100% Pure Shetland Wool

DK weight

75 m (82 yds) / 25 g 

22 sts = 10 cm (4") on 3.5 - 4 mm US 4 - 6

More Colors available Jamieson's Double Knitting 2  and Jamieson's Double Knitting Naturals

Jamieson's Double Knitting from the Shetland Isles. Traditionally used for Fair Isle knitting but is a great choice for all things colorwork. 

Please note that your monitor may display colors differently than they appear in real life.


Category: dk, sport/dk, wool, yarn